I en travl hverdag er den daglige kontrol af truckene nemt at glemme, og mange ser det måske som en daglig praksis, der kan springes over. Det kan imidlertid både få økonomiske og personfarlige konsekvenser, hvis man ikke overholder kontrollerne af sine trucks.

Hvis materialehåndteringsudstyret skal forblive i god stand og opretholde driftstiden, er det daglige tjek en opgave, der skal betragtes som et ”must”. Kontrollen har nemlig flere formål. På den ene side forhindres både uventede og høje vedligeholdelsesomkostninger på længere sigt. På den anden side undgår man unødvendige diskussioner om, hvem der forårsagede skaden på trucken.

En god tjekliste for den daglige kontrol kan indeholde mange aspekter, der varierer fra truckens ydre stand til hydrauliske olieniveauer.

Nedenfor præsenterer vi 3 vigtige kontrolpunkter:

1. Betjening

Lager- og gaffeltruckens betjeningsanordninger er essentielle for at kunne bruge trucken. Det lyder selvfølgelig logisk, for virker truckens kontroller og knapper ikke optimalt, kan dagens arbejde ikke udføres til fulde. Det er derfor en god idé at inspicere truckens betjeningsanordninger inden brug.

Virker truckens hæve- og sænkefunktioner? Hvad med hornet – lyder det højt nok? Og fungerer nødstoppet, som det skal? Virker arbejdslysene optimalt? Og så videre. Der er mange områder, der med fordel skal tjekkes før brug af trucken.

Arbejdsvanerne ved kørsel på ramper/stigninger er også værd at kigge på. Betjeningen af trucken i dagligdagen har også en stor indflydelse på truckens fortsatte effektivitet og produktivitet. Den bør derfor behandles med omtanke for at sikre den fortsatte drift.

2. Lækager

De fleste virksomheder, der ejer en truck, har et afgørende behov for truckens arbejdskraft. En lager- og gaffeltruck består af flere funktioner, der kan forårsage lækage. Lækager kan være medvirkende til farlige og livstruende situationer, og den daglige inspektion kan forhindre eventuelle uheld.

Lækager kan opstå flere steder. Alle tilslutninger, slanger, mastcylindre og kæder er især udsatte områder og bør derfor kontrolleres. Kontrollér også bremsesystemet og hydraulikkredsløbet – og har trucken et batteri, sørg da for, at det ikke lækker. Andet olie og væske bør også tjekkes.

Finder man fejl, er det en god idé at rapportere det, så lækagerne kan udbedres, og potentielle uheld kan forhindres.

3. Skader

Det kan være farligt at arbejde med en beskadiget truck – uanset hvor lille skaden er. En kontrol af trucken både indvendigt og udvendigt kan mindske driftsstop og fremtidige problemer. Især kabinen og sikkerhedstagets stand samt revner i slanger er værd at undersøge. Derudover bør der aldrig være skarpe genstande nær truckens dæk.

Gaflerne kræver også særlig opmærksomhed. Foruden revner forårsaget af omfattende brug bør gaflerne tjekkes for slitage. Når gaflernes tykkelse er reduceret med mere end 10%, vil de være upålidelige. Kapaciteten, som gaflerne førhen har kunnet klare, kan ved en reduktion i tykkelsen være væsentlig formindsket.

Ved at kontrollere skader rettidigt kan man dermed undgå uoverensstemmelser om, hvem der har forårsaget eventuelle skader.

Få en gratis tjekliste

Kunne du tænke dig overskuelig ”huskeseddel”? Som er nem at printe ud og sætte op - lige der hvor dine kollegaer ser den hver dag. 

Download tjekliste