Eldrevne trucks medfører mange fordele for arbejdet med materialehåndtering på lagre samtidig med at miljøet skånes og miljøstøjen reduceres. For at opretholde driften af de elektriskdrevne truck kræver det en opladning af batteriet. Det giver selvfølgelig god mening, for ligesom der skal fyldes brændstof på dieseldrevne trucks, når tanken er ved at være tom, skal batterierne i de eldrevne trucks oplades for at sikre oppetiden. Korrekt opladning er vigtig for at forlænge levetiden og ydeevnen – både for trucken og batteriet.


Opladning af truckbatteri

Ved opladning af batterier er det vigtigt at tage højde for batteriets begrænsede antal cyklusser, som skal varetages med omhu for ikke at forkorte batteriets levetid.

Sådan sikres batteriets levetid bedst muligt:CWNPP20FS12976F

  • Generelt anbefales det at genoplade batteriet efter 8-timers skift, eller når det er afladet med mere end 30%. Oplades batteriet for tit, vil levetiden og ydeevnen påvirke el-truckens fortsatte funktionsdygtighed. Det samme gør sig gældende, hvis du stopper opladningen inden batteriet er fuldt opladet. Ved at forkorte opladningscyklussen kan man risikere at skade batteriet.
  • Et afladet batteri kan tage skade af at sidde for længe i trucken. Det anbefales at sætte batteriet til ladning, når man efter brug opdager, at batteriet er afladet. Har batteriet siddet afladet i en truck i mere end en dag, kan det også forkorte batteriets levetid.

  • Det siger måske sig selv, men en overladning af batteriet kan forårsage en langvarig skade. Det anbefales derfor at sikre sig, at batteriet ikke står og lader for længe, når opladningen har nået sit maks.

  • Batteritemperaturen er vigtig at være opmærksom på ved opladning. Bliver batteriet for varmt, kan det forkorte levetiden med mere end 50%. Når batteriet er afkølet, skal opladningshastigheden genstartes ved lavere intensitet. Det anbefales samtidig at holde truckens batteri så tæt på 25°C som muligt. Et koldt batteri har samtidig længere tid ved at oplade, og en temperaturkompensation på batteriopladeren kan derfor være nødvendig for at opnå korrekte opladninger. 


Med batteriets levetid taget i betragtning, er der nedenfor præsenteret tre vigtige punkter ved batteriopladning.

Før opladning af truckbatteri

Trucken parkeres forsvarligt i et afskærmet område uden risiko for åben ild eller gnistre. Der bør generelt etableres et område specifikt til det formål at oplade batterier. Området bør have en klar skiltning, tilgængelig vandforsyning til øjenvask, ventilation, ildslukker og telefon i tilfælde af nødsituationer. Derudover skal rygning i nærheden af batteriladestationerne forbydes, og metalliske smykker bør under opladning af truckbatterier undgås. Ved tunge løft og flytning af tunge batterier bør det passende håndteringsudstyr stå til rådighed, og det anbefalede sikkerhedsudstyr så som beskyttelsesbriller, handsker, forklæde og/eller ansigtsskærm bør være tilgængeligt og anvendes i ladeområdet for at opretholde arbejdssikkerheden.

Når trucken er parkeret i det afskærmede sikkerhedsområde, slukkes trucken. Batteridækslet åbnes for at sikre tilstrækkelig ventilation i området under opladningen. Dernæst frakobles batteriet fra trucken, hvis muligt, hvorefter det tilsluttes laderen.

Vigtig note: Anvend kun ladere der er anbefalet af batteriproducenten for at undgå beskadigelse af batteriet.

Ved opladning af truckbatteri

Såfremt batteriet er frakoblet trucken, og laderen er tilsluttet, kan opladningen startes. Ved nogle truck er det ikke muligt at frakoble batteriet. Kablerne tilsluttes derfor fra laderen til truckbatteriet i trucken for at påbegynde batteriopladningen. Når opladningen er i gang, er det vigtigt at holde øje med batteritemperaturen for at undgå overophedning. Batteriet skal kunne køle af for ikke at blive beskadiget.

Når batteriet er fuldt opladet, er det vigtigt først at slukke for laderen, inden kablerne frakobles.

Efter opladning af truckbatteri

CWNPP20FS12981F

Ved endt opladning påfyldes destilleret vand eller renset vand på batteriet. Det er vigtigt, at vandpåfyldningen først sker efter batteriopladningen, da påfyldning af vand før opladning kan medføre, at batteriet flyder over. Den rette mængde vand i batteriet har indflydelse på at få det fulde udbytte af dets kapacitet. Væskebalancen er nemlig essentiel for batteriets funktionsdygtighed, og batterivæskeniveauet i cellerne bør derfor kontrolleres for at se, om der er vand nok til at dække plastikelementet.

Selve vandet der anvendes skal helst falde mellem 5 og 7 på pH-skalaen og inden for batteriernes anbefalede niveauer for urenheder. Det er derfor en god idé at kontrollere dokumentationen på truckbatteriet for nærmere oplysninger om de tilladte grænser for urenheder.

Typisk skal truckbatterier toppes efter hver tiende opladning, når de er helt nye, og bør kun toppes, når de er fuldt opladede. Det er også vigtigt ikke at overfylde batteriet, da der skal være ekstra plads til at tage højde for ekspansionen, når truckbatteriet er i brug.


Få en gratis plakat der sikrer rigtig opladning af truckbatterier

Vil du vide mere om korrekt opladning af batterier til eldrevne trucks, er du meget velkommen til at tage fat i os på tlf. 999 88888 eller mail: info@rocla.dk. For at sikre at truckbatterierne oplades rigtigt hos jer, har vi lavet en praktisk plakat. Den er nem at downloade, printe ud og sætte op lige der, hvor dine kollegaer ser den hver dag.

Poster_Blog_Truckbatteri_BTN_1920x500_01