Gennem vores daglige arbejde med diesel- og gasdrevne gaffeltrucks oplever vi indimellem nogle situationer som nemt kunne være undgået. Ved at følge disse enkle råd under brændstofpåfyldning og håndtering af gas, vil hverdagen i jeres virksomhed blive mere sikker. 

De gaffeltrucks vi bruger i dag, er enten eldrevne eller kører på diesel eller gas. Alt efter behov og hvilke arbejdsopgaver som en virksomhed står over for på daglig basis, er der produceret gaffeltrucks til at klare dem. Det er selvfølgelig klart, at de elektrisk drevne trucks generelt er bedre for miljøet, men nogle opgaver kræver trucks, der kan klare mere hårdføre arbejdsforhold. Det er de dieseldrevne og gasdrevne gaffeltrucks i højere grad bygget til.

Når I først har erhvervet jeres diesel- og/eller gastrucks, så er det en god idé at følge de gængse procedurer for at opretholde truckenes funktionsdygtighed og drift. Her er brændstofpåfyldningen og håndteringen af gas en uundgåelig del af hverdagen, når der investeres i en diesel- og/eller gasdreven gaffeltruck. Og for at undgå personfarlige situationer er det vigtigt at tage jeres forholdsregler.

Følg med nedenfor – her præsenterer vi et par gode råd til, hvordan du ifm. optankning af diesel og udskiftning af gasbeholdere bedst sikrer både dig og dine medarbejderes sikkerhed.

Påfyldning af brændstof
Når det er tid til, at dieseltrucken skal tankes op igen, bør det foregå i et område specielt egnet til netop det formål. Området skal helst være afgrænset, således at hverken åben ild eller gnistre kan forekomme. På den måde opretholdes personsikkerheden, så brandfarlige situationer mindskes og personskade forhindres.

Lige så snart dieseltrucken er parkeret forsvarligt i det afskærmede område, slukkes der for motoren, inden brændstofpåfyldningen igangsættes. Det kan nemlig være farligt at fylde brændstof på en truck i tomgang.

Optankningen er så næste skridt i processen. Af sikkerhedsmæssige årsager bør truckføreren ikke befinde sig i gaffeltruckens kabine. I tilfælde af at noget skulle gå galt, skal det være muligt hurtigt at komme væk fra trucken.

Når brændstofpåfyldningen er færdig, er trucken igen funktionsdygtig, og du kan fortsætte arbejdet, som du plejer.

Note: Husk altid at tanke gaffeltrucken med det rigtige brændstof. Alt andet ville være surt....

Håndtering af gasGasflaske
Vi ved alle, at gas ikke er helt ufarligt. Det kan, lige som så meget andet, have konsekvenser, hvis det ikke håndteres korrekt og forsvarligt. Ligesom ved brændstofpåfyldning af dieseltruck anbefales det, at gastrucken parkeres i et afskærmet område, når det er tid til skifte gasbeholderen. Området bør aldrig være i nærheden af serviceområder eller varme steder, hvor gasudslip kan resultere i stor fare. Det giver selvfølgelig god mening, men ”better safe than sorry”.

Ved udskiftning af gasbeholderen bør denne håndteres med forsigtighed for at undgå personfarlige situationer. Derudover er det vigtigt at kontrollere, at slanger og tilslutninger ikke lækker. Skulle det være tilfældet, at man opdager skader på tilslutningerne, bør disse udbedres hurtigst muligt.

Såfremt udskiftningen af gasbeholderen har fundet sted, eller hvis trucken holder stille i en længere periode, er det vigtigt at sikre, at gasbeholderen er lukket tæt for at undgå gasudslip.

Note: Husk altid at bruge gas fremstillet til motorbrug.

Valg af lager- og gaffeltrucks?
Spekulerer I over, hvilken slags truck der vil passe bedst ind hos jer? Så snak med en af vores erfarne konsulenter, som kan rådgive jer ud fra jeres aktuelle behov. Kontakt os på tlf.  +45 999 88888 eller e-mail info@rocla.dk.

Kontakt os

New call-to-action